דיספלייסמנט - תערוכה במרחבים

גלריות

נוזלים - תכנית מיצגים

הבמה המרכזית

מוסררסוניקס - התכנית האלקטרואקוסטית

תכניות סטודנטים

הרצאות ושיח בקצה הפסטיבל