דנה לב לבנת

Permanent Vacation

הקמפוס המקצועי, שבטי ישראל 22

הפרויקט הצילומי Permanent Vacation החל בשנת 2013, עת עזבתי את הארץ ויצאתי למסע בעולם. הפרויקט מתבסס על חוק לא כתוב אחד שאותו חוקקתי בראשי, לפיו חובה עלי להעלות דימוי לרשתות החברתיות בכל שעתיים וכי דימוי זה יתעד רגע מעשרים וארבע השעות האחרונות. הפרויקט מונה אינספור דימויים של מושאים מגוונים שאותם צילמתי עד היום, והתצלומים אשר לא עלו לרשת החברתית הצטרפו לארכיון שנוצר. ריבוי המראות המשתקפים בעבודות מייצר את הרושם כי אני מצלמת כפי שאני רואה; המצלמה היא עדות למה שמשתקף בעיני בכל כפר, עיר, או דרך אליה אני נקרית. אך כמות התצלומים הגדולה יוצרת פרדוקס – מספרם כה רב כך שנדמה כי לעולם לא יהיה זה אפשרי לראות את כולם, לדעת אותם. סתירה זו מובאת ביתר שאת בשם הפרויקט – "חופשה תמידית" בתרגום ישיר לעברית – הנדמה כבלתי אפשרי במציאות הכלכלית של ימינו.