איתן ברטל

בלון אלפא

מגרש הספורט, רחוב דניאל

"בלון אלפא" הוא בלון ענק בקוטר שני מטר המחובר למערכת מוניטורים וחיישנים. הוא עוקב אחר המבקרים בחלל באמצעות רובוט מוסווה, תוך שהוא מפריע לתנועתם וחוסם את שדה הראיה שלהם. העבודה עוסקת בטקטיקות של שליטה, מעקב ופיקוח באמצעות טכנולוגיה. החוצה, אל החלל, ופנימה אל אמצעי ההתבוננות, תוך התמקדות בצורה ופונקציה.