יוסי מרחיים, רפי בלבירסקי

שני חדרים

הקמפוס המקצועי, רחוב שבטי ישראל 22

מופע אודיו ויזואלי חי בין שני חדרים צמודים , המחוברים ביניהם בערוצי וידאו ושמע. העבודה מנסה להעביר רצפים של סאונד, וידאו, דמויות ופעולות בין שני חדרים, כאשר במעבר הרצפים עוברים הסטות שונות, מתמזגים ומייצרים עבודה שמשתמשת בקיר הפיזי והמטפורי המפריד בין האלמנטים בעבודה כדי לייצר חלל פיזי וסימבולי אחד.
במהלך ימי הפסטיבל, תחליף העבודה לסירוגין בין מצבים כמו RECORD, PLAY , IMPROVIZED, REHERSED, LIVE , LOOP.
את העבודה יבצעו יוסי מרחיים ובנו גידו יחד עם רפי בלבירסקי ורוי בלבירסקי. כן, גם רצפים גנטיים יעברו בין החדרים.