איילה שמיר 

צולעת

נקודות מבט על תנועה לא רצונית.

צולעת הוא מיצב לגלי קול, קולות וחפצים, שיוצג ברחבת הכניסה לאולם הקרנף במהלך שלושת ימי הפסטיבל.