תומאס האוסר, מיכל בראור, ציקי אייזנברג

נקודת עיוורון – הגלריה החברתית 

מוסררה הקמפוס המקצועי, שבטי ישראל 22

התערוכה הקבוצתית עוסקת בצילום כפרקטיקה המעלה שאלות על התכנים המצולמים: מקורם, הזכות עליהם והמשמעות התרבותית והפוליטית שהם נושאים בעקבות שיוכם וזאת תוך בחינה של הפרקטיקה עצמה וביטויה בחומר. האמן תומאס האוסר עוסק בפירוק רעיוני וחומרי של חומרי הארכיון והופך את מעשה הצילום לגאולוגיה של זיכרון. עבודותיה של מיכל בראור מבוססות על חקירת ארכיון התצלומים והחפצים של היחידה למניעת שוד עתיקות של רשות העתיקות. במיצב ייחודי זה עולות שאלות על מעמד, גזע וכיבוש בישראל/פלסטין לצד שאלות על מקור וחיקוי, בעלות והיסטוריה. אצל ציקי אייזנברג הגניבה והשימוש בחומרי רדי מייד היא נקודת מוצא להתמקמות בעולם והניסיון לייצר סדר בכאוס.

אוצרת : ורה קורמן

משתתפים: תומאס האוסר, מיכל בראור, ציקי אייזנברג

הבאתו של האמן תומאס האוסר התאפשרה בסיוע המכון הצרפתי בירושלים ע"ש רומן גארי