רוני חג׳ג׳

מחומש

הבניין ההיסטורי, רחוב הע"ח 9

לתערוכה מגיע חג'ג' עם ספוג אקוסטי, ברזל וסאונד שאותו יבנה/יעצב/יפיק בחלל עצמו. העבודה מתהווה בחלל והיא תלוית מקום – חלל אבן קטן ומקורה, ריבועי בצורתו. עיקר החומר הוא ספוג סאונד תעשייתי , ברזל וסאונד אנלוגי, אשר נשארים בצורתם הגולמית כמעט. החלל "יעטה" שריון, קליפה של ספוג אקוסטי, אשר יספוג את הסאונד וישמש גם כאובייקט מרכזי במיצב.

במהלך היום האחרון של הפסטיבל, יקיים האמן מופע חיי אנלוגי כחלק מהמיצב.