אורי לוינסון

אתם לא חייבים. אבל אתם רוצים.

בפרפורמנס אני אחבוש כובע (שמסתיר Pei וארדואינו) כאשר מסכים מסתירים את עיני. אני ארקום שיחות עם אנשים ברחוב. ממרחק, הם יראו על המסכים עיניים, קרוב לוודאי עיני. ככל שהם יתקרבו אלי, הם יראו את עצמם. על ידי שימוש בעיבוד תמונה בזמן אמת, הם יושתלו בסביבה אחרת שבה אבחר בהתאם להתפתחות וכיוון השיחה בינינו.