יעל מאירי

  • Slideimage1
מנגד
P=0.5 - הגלריה החברתית
מנגד הוא מיצב מבוסס צילום המציג גופים וצמחים מתוך נקודת מבט קווירית. בצילום דיגיטלי ישיר וחותך, מקטעי גופים ממוגדרים מוצבים יחד עם צילומי צמחים או גופים וצמחים, בצרוף המציף מושגים כמו טבעי ועשוי, דיגיטלי וחומרי, עקירה וצמיחה, ביות ופרא. מתוך התייחסות לצילום הדיגיטלי כחומר מודפס וכאובייקט פיזי בעל גודל, רוחב ועובי המתכתבים עם החלל וזה עם זה, מאירי מפרקת ומחברת מחדש מושגים, תכונות ומרחבים שאנחנו כחברה תופסים כטבעיים.