אנריקה רמירז

Cruzar un Muro

רחוב משמרות 8

אוצרת אורחת: ואנינה סרצ'ינו

הסרט “Cruzar un Muro”  (לחצות חומה) שואב השראה מהסעיף ה־13 ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", שמצהיר כי "כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו ולחזור אל ארצו". בסרט זה, חדר המתנה, משרד ציבורי לענייני הגירה, שנמצא "באיזשהו מקום", הוא המרחב שמנקז לתוכו את כל השאיפות האנושיות של ימינו… ההמתנה, האמונה, הכמיהה והזכות שיש לכל אחד לחלום, לנסוע, לחצות, לחופש תנועה ומגורים בגבולות של כל מדינה או הזכות לשוב לארץ המולדת שלהם… כל זה מיוצג באופן מטאפורי בתרחיש זה של בדיון ומציאות.