טאני קראוס

קינות

וידאו ארט, 24:10 דק', 2020, אוסטרליה

15/12/2020

- 20:15

על התפר בין שתי שפות תנכיות בדד יושבת ירושלים. העבודה, שנכתבה כאוסף קינות בפורמט של אקרוסטיכון אלפביתי, מציגה את ירושלים בזמן הסגר, בדיכאון עמוק שהתפרץ בעקבות התקשורת הדיגיטלית. תוך שאיבה מן המסורת, המקצב, והצורה של קינות דתיות, היא כותבת את יומנה על קלף עם קולמוס ודיו. מתוך בית כנסת ריק בין חומותיה, קריאתה לדמיין מחדש את הגאולה מדוקלמת על ידי עדיאל קוהני

חזן – עדיאל קוהני
תרגום – דניאלה סלונים
עריכת טקסט – הלל קולא
תודות – קלמן גבריאל, האסקי גוונדה, יבניה קפלון, אסתר רדאי

הופק ע"י בי"ס מוסררה, סטודיו אורגנוז