צמדים דיגיטליים- מזכירה אלקטרונית

המחלקה למוזיקה – סטודנטים שנה א'

רחוב משמרות, גן ג'נט

28/5/2019

- 19:00

29/5/2019

- 19:00

30/5/2019

- 20:40

מופעי דואו אלקטרוניים מבוססי מוזיקת מחשב, מבית היוצר של קורס האולפן הדיגיטלי וקורס סינתזה בשנה א׳ של המחלקה למוזיקה חדשה.

משתתפים: תלמידי שנה א׳ במחלקה למוזיקה חדשה.

בהנחיית: ליאור פינסקי ויוגב פריליכמן

(צמדים דיגיטליים ישולבו לאורך הערב בין המופעים השונים)