כנרת חיה מקס

משמיעה קול ל לא מילים

פרפורמנס

30.11.2021

- 20:30-23:00

2.12.2021

- 20:30-23:00

המעבר מאפס לאחת
תזוזה
אחריה, אפשר למילים שיבואו
המעשה המחולל הגדול הוא הראשיתי ביותר

“The floor literally creates as you take the next step”
Bentinho

הבניין ההיסטורי, הע"ח 9, קומה שנייה