נינה גלוקנר

מרפק למרפק, מקשיבים.

תיעוד סדנה מקוונת מבוססת פרפורמנס, 2020, הולנד

16/12/2020

- 22:05

יחד עם סטודנטים מבית הספר מוסררה, חוקרת נינה גלוקנר טכניקות אסתטיות ופרפורמטיביות בנסיון להגיע לצורה כלשהי של "ביחד מרוחק". האם אפשר ליצור – ממרחק, במהלך מפגשים מקוונים – מודעות שונה למרחב וטקטיליות קולקטיביים, באמצעות נגיעה באותו החומר, ביצוע אותה פרטיטורת תנועה, השמעת אותם קולות, ציור אותן דמויות? האם אפשר ליצור, ולו לרגע, חוויה של זמן ומרחב משותפים?