המחלקה לצילום

מצע מנותק

מגרש הספורט, רחוב דניאל

דיאלוג צילומי המבוסס על הפרעות אנלוגיות ודיגיטליות. הצילום הוסט מן היישומים הישירים שלו,  התנתק מן המסורת ונוצר באמצעות דגימות דיגיטליות ושיבושים אנלוגיים. הדימויים הופכים למיצב מואר שמחבר בין שתי שפות במרחב הציבורי.

העבודה היא פרי שיתוף פעולה של שני בוגרים מן המחלקה לצילום במסגרת חממת הבוגרים.

משתתפים: אורי ברקת ונטע לוי