מרב דביש בן משה

"למחוק את עברם של אלה שיש להם עבר" – משחק מילים

מיצג כתיבה

30.11.2021

- 19:30-23:00

1.12.2021

- 19:30-23:00

2.12.2021

- 19:30-23:00

מחזה בן מערכה אחת, הנמשכת עד היום.
לכאורה: דיון ענייני בבעיות חברה בוערות. למעשה: דו שיח של חרשים בין שתי קבוצות, כאשר אחת מהן חדורת כוח אדנות והשנייה פועלת מתוך כוחו של מי שאין לו מה להפסיד.
השיח והשפה בנויים מניגודים ההולכים ומתבהרים לעומקם. זהו מבנה שביר הנבנה מנדבכים של שאלות, פניות ומענים וכולו נשען על שתי ידיים באיזון עדין המשקף יחסי כוח מובנים וערוצי אי־ההבנה בין הפועלים בשדה, גם כיום.

המחזה: פרטיכל סטנוגרפי מפגישת רה"מ עם "הפנתרים השחורים" ירושלים, 13.4.1971

קומה שניה ורביעית, בית קנדה, רחוב שבטי ישראל 22