סטודנטים לווידאו ארט שנה ב׳, המחלקה לאמנות מדיה־חדשה והמחלקה לצילום

זהות רשתית

התערוכה הקבוצתית כוללת עבודות וידאו שעוסקות בהיבטים של זהותנו המתגבשים מתוך היחסים עם המדיום הדיגיטלי והרשתי.

כחלק מהתערוכה, תוצג עבודת וידאו פרפורמס – סדנה בתשומת לב.
העבודה תוצג בנפרד בחלל מופעים בימים ג'-ד' בשעות 20:30, 22:00, וביום ה' בשעה 19:45 ו-20:30

הסטודנטים המשתתפים:
עידן זרמון
מאיה פזי
מיטל איזביצקי
זהר ברקאי
עילי סקוטלסקי
בר זרמון

הקמפוס המקצועי, רחוב שבטי ישראל 22