אנה ווילד

וולקם

מיצב

מערכת כריזה ויזואלית. מונולוג של מתנ״ס שכונת מוסררה הפונה אל הנכנסים אליו ואל היוצאים ממנו.

קומת כניסה, בית קנדה, רחוב שבטי ישראל 22