אלכס דרול

דוקטרינה משופדת

עבודה אודיו־ויזואלית, 07:41, 2020, ישראל

15/12/2020

- 20:10

"Gathered for a sacred rite…

Call upon the oldest one to intercede…
Lost for centuries"
"Speak my name"
"Weapons aimed at liberty"
"Lost in these walls… Endlessly"

IA IAK SAKKAKH IAK SAKKAKH
IA SHAXUL
IA KINGU IA CTHULU IA AZBUL
IA AZABUA