BioRevolution

  • Slideimage1
ריינר מריה מטיסיק
תערוכה
הם מייצרים וירוסים. קוראים לזה ביולוגיה סינתטית. הם מייצרים וירוסים ובקטריות מחומרים כימיים. // מה ייקרה אם נדבק בווירוס ותתחולל בנו טרנספורמציה – מבלי שנרגיש? // הם בונים את הווירוסים האלה באופן שיטתי. // תרכובות כימיות מודולריות. // הם יכולים להדביק אותנו. // יכולים להשפיע עלינו מבפנים, // לצאת מכלל שליטה. האם נחדל אז להיות אנושיים, ונהייה רק מארחים, // בשליטתם של מיקרואורגניזמים? // האם נעבור ארגון מחדש? // מילוי? // הרחבה? // נהפוך לשקיות רפש שמאפשרות לווירוסים להתרבות ולהתפתח. // זה דוחה ומגעיל. // הרעיון הזה רועש כל כך.
כדי להפוך למשהו שלעולם לא נוכל להיות. // להתרחב. // להיות אתך ללא שפה, ללא לבוש, רכוש, כסף. ללא תרבות. // מה? // הייתי לוקח את בסיס הביולוגי שלנו יותר ברצינות. // האם יש בסיס ביולוגי לאנושות? // הייתי לוקח את הצרכים הביולוגיים שלנו ברצינות. // לוקח אותנו ברצינות. // אנחנו לא יכולים לעבור טרנספורמציה. // אבל יכולים לחנך את הדור הבא. // להרחיב את הילדים. // ילדים עם תרבות רבה יותר. // או בלי תרבות בכלל. // אבל מתחילים // עם עצמנו. // אנחנו ניסוי. // הילדים הם השלב הבא. // הילדים האלה. // אנחנו עושים ניסוי על עצמנו. // מעבירים את הניסוי הלאה // והלאה והלאה... // מדור לדור. // אפשר להוליד מין אנושי חדש // לאתחל את הכול // לקחת את הכול צעד אחד קדימה. //
מתוך הדף הפיצוץ הראשוני הם מתחילים – ראשית כול במהוסס – להשמיד את מכלול היצירה התרבותית, הם נעשים פראיים יותר ויותר, משתעשעים ומתבוננים בעצמם, תאבונם להרס רק הולך ומתגבר. רשימת המצאי מושמדת, מפורקת לחתיכות. הם מותשים.
הם פושטים את בגדיהם, פראיים ומבולבלים. הם חופרים בורות קטנים, זוחלים מטה, עם הראש תחילה. הם בונים משהו בדומה לקן העשוי הריסות וקרעי בגדים, תל גדול שבור במרכזו, (מתוך בגדים, צמחים, וחפצים רכים אחרים שהם מארגנים) ומשתרעים כדי לישון שם, גופותיהם קרובים זה לזה, חבוקים.
משהשאירו את התרבות מאחור הם לא ישובו יותר אחורה, אל הטבע הקודם שלהם, אל המקור. הם נעים רק קדימה, לקראת טבע היוצר את עצמו, טבע עשוי חירות.
אתר האמן

עוד פרוייקטים