• Slideimage1
ניקולה בנכובה
סטודנט
המחלקה לאמנות באוניברסיטת ברנו, צ'כיה
הוידיאו הזה הוא הרהורו של האומן על הזמן החולף. כשמפסיקים להבחין בין ההתבוננות אל עבר העתיד וחישה של העבר  הזורם פנימה אל תוכנו, הכול נמס. כשה-"mind" אינו מעורב יותר, פשוט נושמים.

עוד פרוייקטים